top of page
Businesstart.co.il - הקמת עסק חדש - שלבים בתהליך
פתיחת עסק חדש - לפני שמתחילים

תוכנית עסקית לעסק חדש

התוכנית העסקית היא צעד חשוב ביותר ותתן תמונת מצב טובה ליזם על העלויות של העסק החדש.
תוכנית עסקית לעסק חדש תכלול עלויות והוצאות, תזרים מזומנים ורווחים צפויים.
התוכנית העסקית תלווה את היזם בגיוס כספים ומשקיעים.

תוכנית עסקית לעסק חדש

רישום עסק חדש ברשויות

כשיש בידנו תוכנית עסקית לעסק החדש, נוכל לפתוח עסק חדש ברשויות בהתאם למחזור העסקאות הצפוי. 
על פי חוק מדינת ישראל, חייב בעל עסק חדש לרשום את העסק החדש במשרדי מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

רישום עסק חדש ברשויות

פתיחת חשבון בנק לעסק חדש

בהתאם למחזור העסקאות הצפוי ואופי העסק החדש, נישקול פתיחת חשבון בנק עסקי. לצורך כך יש לגשת לבנק עם המסמכים הדרושים מרואה חשבון מוסמך.

פתיחת חשבון בנק לעסק חדש

טרם ביצוע הפעולות הדרושות לפתיחת עסק חדש, עלינו להבין מספר דברים אודות העסק החדש אותו נרצה לפתוח ולוודא שיש לפנינו את הפרטים הבאים:
- תחום העסק החדש

-  מי הלקוחות של העסק החדש.
תתחילו מלתת שם לעסק החדש שלכם, תחשבו מאיפה תבצעו את הפעילות של העסק החדש, האם תתחילו את העסק החדש מהבית או שתצטרכו לשכור מקום?

איזה ציוד דרוש להקמת העסק?

יש עסק שדורש מחשב ומדפסת, לעומת זאת יש עסק שדורש לרכוש דברים נוספים.

תחשבו על פתיחת עסק חדש ומה אתם צרכים כדי להפעיל אותו וכמה זה יעלה לכם.

בשלב התיכנון עדיין אין צורך להיכנס לחישובים מדוייקים, אבל חשוב להבין סדר גודל של עלויות כדי שתוכלו לחשב, האם יש לכם את ההון העצמי לפתיחת עסק חדש? או שתצטרכו לגייס כסף לפתיחת עסק חדש? ואם צריך לגייס כסף, האם יש לכם מאיפה לגייס אותו?

bottom of page